Jimmy Ekströms blogg

Jag skriver än en gång om Arbetsförmedlingens nedmontering och det står nu klart att gruppen med funktionsnedsatta kommer att drabbas hårt fast politikerna sagt tvärtom. Cirka 163 000 personer med funktionsnedsättningar är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Johan Berg som är arbetsförmedlare skrev den 19/3 en debattartikel om detta och den är publicerad på DN. Som medarbetare inom AR (Arbetslivsinriktad rehabilitering) kan jag bekräfta att det han skriver är korrekt.

Det är nu viktigt att det blir en öppen debatt om hela förändringen av Arbetsförmedlingen som drivs igenom med blixtens hastighet utan debatt, utan planer och utan konsekvensanalyser. Politikerna måste berätta publikt vad de tänkt och hur de tänkt sig, i klartext.

När exempelvis SAAB och varven lades ner reste politikerna dit och det skrevs spaltmeter i tidningarna, TV gjorde reportage men om Arbetsförmedlingen görs inget av detta. Vad kommer det sig? Är det inte så noga när statsanställda får lämna sina arbeten och förstår ingen vilka konsekvenser detta för med sig för samhället?

Sprid gärna detta inlägg på alla möjliga sociala medier, kontakta din politiker och kontakta organisationerna för funktionsnedsatta.

Funktionsnedsatta.jpg

Här är länken till Johan Bergs artikel:

https://www.dn.se/asikt/utsatta-drabbas-nar-arbetsformedlingen-skar-ner/?fbclid=IwAR0qu1hQ4-rhWM5VbjlT2g0pcqCztrn1p42dy0kr0rqCuwOn5fBA3XHIcTY

Här är ett mail som jag skrev i morse till samtliga riksdagspartier samt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Tack för att du bryr dig. Detta är tvärpolitiskt så det är egalt vilket parti du sympatiserar med.

Date: fre 22 mars 2019 kl 09:41
Subject: ”Utsatta drabbas när Arbetsförmedlingen skär ner”
To: <info@socialdemokraterna.se>, <info@moderaterna.se>, <info@sd.se>, <info@centerpartiet.se>, <info@vansterpartiet.se>, <info@kristdemokraterna.se>, <info@liberalerna.se>, <info@mp.se>, <mikael.sjoberg@arbetsformedlingen.se>

Hej politiker,

Har ni läst den här debattartikeln och hur kommenterar ni den? För mig som är medarbetare på Arbetsförmedlingen är det helt tydligt och uppenbart att den pågående nedmonteringen av myndigheten kommer att leda till ett fullständigt kaos som främst drabbar de mest utsatta.

Redan nu slutar många på myndigheten om de kan hitta nya arbeten vilket innebär att de som blir kvar får en än mer ansträngd arbetsbörda, vad som ska hända efter att massuppsägningarna är verkställda vågar jag knappt ens tänka på.

Varför har ni beslutsfattare, även ni i opposition ingen öppen debatt om detta? Det har fattats beslut om en drastisk neddragning av budgeten för Arbetsförmedlingen som saknar motstycke och detta utan att det verkas finnas några planer och det har inte gjorts några konsekvensanalyser överhuvudtaget.

Ta nu ert ansvar från vänster till höger och träd fram i strålkastarljuset. Gör om och gör rätt och skynda långsamt.

Här är länken till debattartikeln skriven av Johan Berg och den lyfter fram situationen för de mest utsatta, dem som ni säger inte ska beröras men så är inte fallet i verkligheten. Jag vet då jag arbetar inom AR (Arbetslivsinriktad rehabilitering).

https://www.dn.se/…/utsatta-drabbas-nar-arbetsformedlingen…/

Vänliga hälsningar Jimmy Ekström

Medarbetare på Arbetsförmedlingen

Detta är texten i en debattartikel som bland annat mitt fackförbund ST har skrivit och som publicerats i bland annat DN. Ämnet är den pågående nedmonteringen av Arbetsförmedlingen som politikerna genomför utan att ha några planer. Det går väldigt fort och väldigt fel.

Jag kopierar in texten från artikeln rakt av och hoppas på att du som läser hjälper till att sprida budskapet. Detta berör oss alla oavsett var vi hör hemma politiskt.

Vi företräder två förbund som tillsammans representerar närmare två av tre anställda på Arbetsförmedlingen. Våra medlemmar har pendlat mellan förvirring och förtvivlan liksom många andra medborgare. Nu måste vi och ansvariga politiker bli konstruktiva och på allvar ta oss an de utmaningar som finns. Vi vill medverka till en klok omställning av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen.

Det är med denna konstruktiva ansats vi nu tittar på vad politiken signalerar, i Januariavtalet, regleringsbrev och budgetspecificeringar. Och det är nu den andra vågen av oro infinner sig. Vi får nämligen inte ihop det. På en mängd områden finns inte förutsättningar för att det ska landa väl. Det finns otaliga hårda fakta som inte kommer att kunna leverera det som Januariavtalet stipulerar.

Vi har inte:

 • en budget som matchar viljan i Januariavtalet
 • den organisation eller kompetens som krävs för att det ska säkerställas att fristående aktörer erbjuder högkvalitativa tjänster
 • den upparbetade samverkan med kommunerna som krävs
 • resurstilldelning i förvaltningsanslaget som krävs för att värna de funktionsnedsatta
 • digitaliseringskunskap hos de arbetssökande eller digitala infrastruktur i samhället som gör att digitalisering kan lösa situationen när var tredje på Arbetsförmedlingen sägs upp.
 • fristående aktörer med alla de specialistkompetenser som krävs för att ta över så stora delar av Arbetsförmedlingens uppdrag

Det är rätt att reformera Arbetsförmedlingen. Den kan bli både mer effektiv och slimmad. Men finns inte budgeten, organisationen eller kompetensen på plats kommer det inte att fungera. De som i huvudsak blir lidande är de arbetssökande, inte minst de som står längst ifrån sitt nästa jobb. När till och med Arbetsförmedlingens GD säger att han inte har en aning om vad politikerna menar ska hända med tex nyanländas etablering och funktionsnedsatta, vilka båda är mycket stora uppdrag inom Arbetsförmedlingen, menar vi att det är dags att göra halvhalt, tänka efter och göra om. Några extremt synliga områden som måste klargöras och säkerställas på kort tid för att reformeringen av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken ska falla väl ut är:

 1. Säkra LOVen. Vi måste hitta ett bra sätt att kvalitetssäkra LOV-lösningen som finns beskriven i Januariavtalet. Arbetsförmedlingen har dåliga erfarenheter av tidigare LOV-lösningar som etableringslotsar och jobbcoacher. Såväl kravspecifikationer som ersättningsmodeller och kontrollfunktionen måste utvecklas. Hur kan LOV säkras på ställen där det inte finns någon fristående aktör, eller kanske bara en? LOV är en modell för valfrihet för den arbetssökande, men bygger på att hen kan göra ett informerat val och ha bra alternativ att välja emellan. Det kan inte säkerställas med nuvarande förutsättningar.
 1. Samverka med kommunerna. Att gå från 242 till kanske under 70 bemannade lokalkontor är inte en rimlig och hållbar omställning. De små kontoren fyllig en viktig funktion, inte minst för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Samarbetsavtal måste omedelbart tecknas med kommunerna som tydliggör vilken rollfördelning som ska finnas mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges 290 kommuner för att säkerställa en lokal närvaro av arbetsförmedlare i hela landet. De avtalen måste även lösa lokalfrågan.
 1. Ta tillfället i akt i Vårändringsbudgeten. En majoritet i riksdagen tycker att m/kds budgetreservation inte har en rimlig konsekvensanalys. Den måste revideras i vårändringsbudgeten. Det kan inte försvinna närmare en miljard från förvaltningsanslaget för att fristående aktörer istället ska matcha och rusta, utan att det tillförs medel till just fristående aktörer. Idag är det tillskottet noll kronor. 4 500 färre arbetsförmedlare är inte gratis att ersätta hos fristående aktörer.
 1. Använd anslagskrediten smart. Vi välkomnar att anslagskrediten till Arbetsförmedlingen har höjts från tre till fem procent. Krediten innebär 150 miljoner kronor att ”låna” från nästkommande år för att dämpa ett minskat anslag på närmare 900 miljoner kronor. En sjättedel av pengarna gör inga underverk, men det tydliggör att de måste användas smart för att säkra nyckelfunktioner och dämpa varslet. De kan inte användas till enbart digitalisering som är bra, men på få sätt hjälper arbetssökande som står längst ifrån arbetsmarknaden.
 1. Värna de funktionsnedsatta. I Januariavtalet står att ”Insatser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna omläggning”. Samtidigt får vi nu signaler om att två av tre av de anställda på berörd enhet (AR – Arbetslivsinriktad rehabilitering) kommer att sägas upp. Det är psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer, audionomer med flera, vars professioner är väldigt ovanliga hos fristående aktörer. Om Januariavtalets intention ska gälla måste politikerna återkomma om hur det ska lösas. Att bara varsla är ingen lösning.
 1. Var tydlig om etableringen. 2010 gav alliansregeringen det så kallade etableringsuppdraget till Arbetsförmedlingen från att tidigare ha varit ett kommunalt ansvar. Då blev Arbetsförmedlingens uppdrag mycket större vilket är en viktig förklaring till att antalet anställda ökat så mycket. I Januariavtalet står inte ett ord om etableringsuppdraget. Tydliggör det!
 1. Kicka igång en näringspolitisk krisplan. Nu varslas 4 500 personer Det är ett av de största varsel vi har sett i Sverige. När andra stora varsel läggs kickar en stor näringspolitisk krisplan igång från politikens håll. Varför görs inte det nu? Varför värderar regeringen olika gruppers hotande arbetslöshet så olika?

I förra veckan tog regeringen ett nytt regleringsbrev för Arbetsförmedlingen. Där fanns det ypperliga möjligheter att räta ut de frågetecken som finns. Men det enda som har ändrats är att ett datum för prognoser har flyttats en månad samt att anslagskrediten har höjts med 153 miljoner kronor. Det enda tydliga som har hänt sedan debaclet med m/kd-reservationen i december är alltså en utökad anslagskredit. Det är ett mycket välbehövligt beslut, men helt otillräckligt.

Det går att skapa en bra arbetsmarknadspolitik även på andra sätt än på det sätt Arbetsförmedlingen har organiserats hittills. Det kan förmodligen också göras om man får till en smartare LOV-lösning än de vi har sett hittills, även om utmaningarna är många. Men det kommer inte att gå genom att kraschlanda Arbetsförmedlingen vilket nu tyvärr är huvudscenariot.

Heike Erkers

Ordförande

Akademikerförbundet SSR

Britta Lejon

Ordförande

Fackförbundet ST

2015 väntande

WordPress.coms trupp av statistikapor skapade en 2015 årlig sammanfattning för denna blogg.

Här är ett utdrag:

En spårvagn i San Francisco rymmer 60 personer. Den här bloggen besöktes cirka 490 gånger under 2015. Om den hade varit en spårvagn, skulle det behövas cirka 8 resor för att lika många personer skulle komma med.

Klicka här för att se hela sammanfattingen.

Göteborgsvarvet 2015

I lördags den 23/5 var det äntligen dags för Göteborgsvarvet som jag tränat för sedan i höstas. Tid är det enda jag haft gott om då jag inte haft något jobb att gå till. I fredags åkte jag och min fru bil ner till Göteborg och det är ganska okul att köra i femtio mil.

Vi checkade in på det femstjärniga All inclusive Casa de la Ingvarson vid Tångudden. Åkte sen och handlade diverse mat som hotellchefen Ingvarson tillagade.

Efter en god natts sömn började nerverna spöka inför loppet och jag var nog mer hispig än vanligt. Jag och hustrun tog vagnen till Slottsskogsvallen där starten gick. Då jag ville ladda upp för mig själv skickade jag snabbt iväg hustrun till Nordstan för shopping.

image

Innan loppet

Efter att ha lallat runt Frölundaborg ett otal gånger blev det dags för start. Stämningen var som vanligt härlig bland löpare och publik. Löpningen eller snarare gången genom Slottsskogen gick bra och smidigt. Hittade ett bra flyt och det kändes bra, strax före Älvsborgsbron var det första vätskekontrollen. Tog två muggar vatten och sprang sen över bron med bra flyt.

Loppet fortsatte i bra mak för mig men efter Eriksberg fick jag dåliga tankar inför kommande passage över Götaälvbron som lätt kan få en att springa in i väggen om man inte tänker sig för. Jag fick mig att tänka positivt istället och tänka att efter bron är det bara sista biten kvar. Det funkade och vägen upp mot Götaplatsen flöt på bra.

På vägen ner från Götaplatsen började mina ben stumna så resten av loppet blev kämpigare än vad det varit innan.

Det var bara att bita ihop och tänka positivt och se bilden av mållinjen framför sig. Publiken och funktionärerna var till mycket god hjälp med glada tillrop under hela loppet.
Efter 2:15 korsade jag mållinjen mycket nöjd och glad samt stolt över mig själv. Kexchokladen och bananen efter målgången smakade mums.

image

Efter loppet strax innan dusch

Efter att jag navigerat bort från Slottsskogsvallen var det dags att hitta spårvagnen bort mot Tångudden och det var nästan jobbigare än loppet med lång väntan och två byten. Kroppen värkte både här och var men sedermera kom jag fram till den väntande duschen.

Efter en snabb dusch blev det en välsmakande middag tillagad av kökschefen Ingvarson. Senare på kvällen blev det mellon med denna där Måns.

Igår söndag blev det en lång bilresa hem till Fjollträsk och benen värkte även då.

Idag måndag känns kroppen bättre men jag tar ledigt från löpträningen denna veckan. Självklart så ser jag redan fram mot Göteborgsvarvet 2016.

I morgon tisdag så ska jag för övrigt gå till jobbet för första gången på nästan ett år. Till att börja med en provanställning på sex månader men jag ska se till att min arbetsgivare vill anställa mig tillsvidare efter den perioden. Tisdagen den 26/5 ser jag verkligen fram mot med spänning och tillförsikt.

image

Min tid och placering

Livet går vidare

Idag är det den 19/3 år 2015. För exakt tvåhundranittioen dagar (291) sedan blev jag för första gången någonsin medlem i arbetssökarlaget efter att ha jobbat i trettiosex år. Det har varit och är en stor påfrestning att inte ha ett jobb att gå till dagligen och självkänslan tar mycket stryk. Ganska ofta undrar jag vad folk tycker om mig när jag inte arbetar, exempelvis ”vill han inte arbeta”, ”lever han på skattebetalarnas pengar”, ”det är väl bara att ta vilket jobb som helst”.

Det är kanske inte så men dessa tankar dyker upp i mitt huvud ibland. Hur som helst så består en vanlig dag för mig av att söka jobb, främst via annonser men även ibland spontanansökningar. Spontanansökningar har jag lite svårt för då jag inte riktigt vet vem jag ska skicka ansökningarna till men på senare tid har jag blivit bättre på detta. Sannolikheten för att jag ska få jobb är större med spontana ansökningar då jag inte behöver ”slåss” med lika många konkurrenter som på utannonserade jobb där det ofta är mer än trehundra sökanden för varje jobb.

Fram till idag har jag sökt nästan tvåhundratrettio jobb varav cirka trettio är spontanansökningar. Resultatet har blivit två personliga intervjuer och fem telefonintervjuer så utfallet är ju inte helt upplyftande. Idag blev jag för övrigt uppringd av ett bemanningsföretag om ett jobb jag inte sökt då de tyckte min profil verkade intressant. Hoppet är det jag lever på och jobbet verkade riktigt intressant, det kanske finns en Gud som tycker om mig 🙂

Då jag är född 1959 så hamnar jag långt ner på arbetsgivarnas önskelista då de främst vill ha folk i intervallet 25-35 år så om jag ska få jobbet måste jag vara väldigt mycket bättre än mina konkurrenter. För varje jobbansökan jag skriver och för varje intervju jag har så får jag mer rutin på att sälja in mig själv och bli mer självsäker i min framställan. Jag började ju mitt liv som arbetssökande utan någon egentlig erfarenhet alls av att söka jobb så jag får se till att lära mig något nytt varje dag om hur jag bäst ska söka jobb.

För att inte bli en soffliggare så försöker jag springa varannan dag, inte minst som förberedelse inför Göteborgsvarvet som går den 23/5 men även för att själen mår bra av frisk luft och naturligtvis även hela kroppen.

Jag försöker varje dag att inte tappa sugen och att inte oroa mig om ekonomin då det inte kommer in några nya pengar. Anfall är bästa försvar heter det ju i idrottsvärlden så jag kämpar på så gott jag kan att hitta jobbet som finns därute och väntar på mig.

Som vanligt ber jag dig som läser detta att sprida inlägget vidare och tipsa om mig. Läs gärna på min Linkedinprofil för att se mitt CV och vad tidigare kolleger, chefer och vänner tycker om mig.

Jag tar gärna emot mail från dig och du skickar mailet till frippe59@gmail.com

Ha en fortsatt bra dag och tack för att du tog dig tid att läsa

Hälsningar från Jimmy

Kämpa på

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Thank you for reading my blog. Read once again and share with your friends. / Jimmy Ekström

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,100 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 18 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Har du missat mig?

Rubriken syftar på att jag letar vidare efter mitt nya jobb då jag ännu inte fått potentiella arbetsgivare att förstå vilken kapacitet som finns tillgänglig, nämligen jag 🙂

Titta på videon som jag lagt upp på Youtube. Dela den gärna vidare till ditt nätverk, du kanske känner någon som behöver rekrytera personal? Jag är expert inom administration och att ge service till kunder, exempelvis som Kundtjänstmedarbetare. Jag är tillgänglig direkt.

Om du missat mitt namn så är det Jimmy Ekström, telefonnumret är offentligt och min mailadress är frippe59@gmail.com

Tack för din tid

Jobbansökan video